Vi kan bli tøffere til å si fra før det er for sent