Vi ser med stor uro og nesten vantro på at Trøndelag fylkeskommune ønsker å redusere antall musikk-, dans- og dramalinjer (MDD) ved videregående skoler i Trøndelag.

Fylkeskommunen har ute et høringsforslag om å legge ned tre av fem MDD-linjer i fylket.

Tilbud som MDD betyr ekstra mye for ungdom fra distriktene, fordi det gir dem mulighet til å spille og gå på skole sammen med andre som har samme interesse, som fører til mer motivasjon for å fortsette med interessen sin og kanskje ha dette som yrkesvei.

Årlig sender kulturskolene og grunnskolene i Oppdal og Rennebu elever til MDD. I kulturskolene i distriktet er det en sammenhengende akse fra man starter som femåring og går gradene i kulturskolen, med faglig progresjon fra nybegynner til viderekomment nivå. De med særskilte forutsetninger og interesser forberedes til opptak ved videregående.

Når vi allerede vet at det er oversøking på de fem skolene som tilbyr MDD, så blir dette til et enda trangere, om ikke umulig nåløye å komme igjennom når antallet reduseres til to.

Mange som har gått MDD reiser tilbake til distriktene der de er vokst opp, og blir lærere på kulturskoler og private dansesenter der. Mange ildsjeler har slik skolebakgrunn, det være seg som ledere for demenskor eller som aktører i lokale spel. Når plassene på allerede attraktive MDD-linjer blir minimert, er det naturlig at byskolene får større press, og færre får plass. Uten MDD mister vi viktig kompetanse, og risikerer å få et samfunn uten de essensielle menneskene som holder liv i kulturskoler, kor, korps, scener, band og teater. Hvem skal komme og bidra i lokalt musikkliv og jobbe i kultursektoren i bygdene, dersom færre får muligheten til å bygge opp kompetansen sin?

MDD er en fantastisk mulighet og motivasjon til å få studiekompetanse på videregående, samtidig som man får gjort noe man brenner for, i et miljø hvor man deler den samme gleden og inspirerer hverandre. Gjennom den felles interessen skapes et sammensveiset miljø, som gjør elevene bedre i både musikk og matematikk og alt annet. Danning, folkehelse, livsmestring, medvirkning og samskaping er noe av det som gjennomsyrer og kjennetegner opplæringen elevene får på MDD. Her gis ungdommene mulighet til å utvikle robusthet, selvstendighet, god selvfølelse, selvdisiplin, kreativitet og ansvarsbevissthet. Dette er kompetanse som samfunnet vårt trenger, og det blir utmerkede leger, lærer og sykepleier av tidligere MDD-elever. MDD kan lede til alle mulige jobber i tillegg til de rent kunstfaglige. Studiespesialisering kan ikke erstatte kompetansen som MDD gir.

Musikk-, danse- og dramalærere er eksperter på tilpasset opplæring i sine fag, og sammen med høy lærertetthet legges det på MDD til rette for å kunne se alle elevene. Et stort antall sårbare elever ville ikke ha gjennomført videregående, om det ikke hadde vært for MDD. Tørre tall og fakta om hva en elevplass ved yrkesfag eller en elev ved en MDD linje koster, bør ikke på noen som helst måte settes opp mot muligheten som ungdommer skal ha til å videreutvikle og utforske sitt potensial, og bestå videregående. Hvilket tilbud skal komme som erstatning for disse elevene, dersom MDD faller bort? Uten MDD og miljøet rundt, risikerer vi høyere frafall fra videregående opplæring.

Oppdal og Rennebu sine kulturskoleansatte, kulturråd, musikklærere i grunnskolen og tidligere MDD-elever fraråder på det sterkeste å legge ned MDD på Heimdal, Ole Vig og Olav Duun videregående skole.

Signert: Styret i Oppdal kulturråd, Thor Anders Berget, Andreas Bjørkås, Marit Rimereit Bjørtomt, Karin Brandsbol, Beate Dullum, Hanne Christine Mjøen Eriksen, Gunvor Fagerhaug, Zieduna Gailiutè Frengstad, Ugne Kristina Furunes, Jeanette Hansson, Ann Kristin Haugerud, Astrid Hegdal, Mari Rui Heiniger, Trude Hovdenakk, Robin Morken, Tone Norbeck, Øyvind Sandum, Rune Skjolden, Torleiv Skjøtskift, Stephanie Maria Bergenwall Strand, Sverre Stenløkk, Maren Resell Sørheim, Bjørgunn Alise Thyve, Terje Uv, Solveig Marie Vognild-Olsen, Gjert Kristian Øhrn.