Helseplattformen er i ferd med å kollapse. Da må det være mulig å dra på håndbrekket.