– Har mistet tilliten til at alle vil følge vedtakene

foto