Ordfører Elisabeth Hals fra Oppdal tok opp et viktig tema i Dagsnytt 18 på fredag. Hun påpekte at kommunene mangler en helhetlig oversikt over naturbruk, noe som gjør det utfordrende å fatte beslutninger i lokalsamfunnet, da det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre.

Hun understreket også viktigheten av å tillegge naturen verdi for å styrke bevaringen av den, og etterlyste et digitalt kart der alle naturinngrep kunne bli kartlagt, i likhet med det NRK1 har gjort i  NRK-serien "Oppsynsmannen".

Disse tankene resonnerer godt med prinsippene innen økologisk økonomisk tenkning. Utarbeidelsen av en ressursregnskap kan være til hjelp for lokale politikere, og vi ønsker å presentere en politisk idé og invitasjon til en idedugnad: " Bærekraftig Norge Sammen!"

Vi står overfor globale utfordringer som klimakrisen, tap av naturmangfold, urettferdig fordeling og nasjonale konflikter. Som svar på dette ønsker vi å invitere dere til en innovativ ideell dugnad, hvor vi sammen kan analysere og utforske vårt ressursgrunnlag i lys av dagens globale perspektiver.

Idedugnaden vil ta utgangspunkt i det økologiske økonomiske regnskapet for kommunen, men oppfordrer samtidig til å utvikle unike modeller og analyser. Dette gir rom for kreativitet og innovasjon, da hvert lokalsamfunn har sine egne økologiske og økonomiske forutsetninger.

Vi tror at denne dugnaden vil fungere som en kreativ smeltedigel, der nye ideer og løsninger kan blomstre. Med 357 kommuner og over 5,5 millioner innbyggere i Norge, har vi en unik mulighet til å skape en nasjonal modell med betydning for hele landet.

Dette gir oss muligheten til å samle våre beste ressurser og engasjere oss for å bygge en bærekraftig fremtid sammen. Vi ser frem til å utforske bidragene fra hver kommune og samarbeide for å forme en rettferdig, bærekraftig og harmonisk fremtid for oss alle. Sammen kan vi gjøre en forskjell og forme en multikulturell nasjon vi kan være stolte av.

Ordfører Elisabeth Hals har gått foran og viser veien framover.

Eirik Myrhaug Partapuoli

(øko- økonom og daglig leder i Livstreet)