Oppdal Hytteforening (OHF) erfarer et økt press på betaling for skiløyper og parkering i de viktigste friluftsområdene. Vi lurer på hvor grensene går for hva kommersielle aktører kan gjøre med hjemmel i allemannsretten. Avgifter som løypeavgifter eller destinasjonsavgifter er i mange tilfeller i strid med friluftsloven og blokkerer for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv.

Friluftsloven gir kommunen et tydelig ansvar for å sikre at betaling for tilrettelegging i friluftsområder er rimelig og står i forhold til omfanget av tilretteleggingen, der selvkost prinsippet skal være førende.

Parkeringsavgifter i viktige friluftsområder

Det har etter hvert blitt vanskelig å finne gratis og nok parkering ved populære utfartsområder i Oppdal. OHF får reaksjoner på alle betalingsordningene, med ulike priser fra sted til sted i Gjevilvassdalen, Storlidalen og ved Skaret.

Vi stiller oss spørsmålet om det kan kreves betaling med Vipps helt inn mot landskapsvernområdet i Trollheimen og flere steder på Skaret til ulike priser.

Ved Grøtsetra leier veilaget parkeringsplassen til Snøhetta IL for at parkeringsavgiften skal bli inkludert i bompengeavgiften. Til sammenligning gir Trondheim kommune oss et rimelig, forutsigbart, profesjonelt og tilrettelagt friluftstilbud med god informasjon.

For å få folk ut i naturen er det gratis parkering, unntatt dagtid i skihelgene mellom nyttår og påske. De inntektene går til idrettslagene. Parkeringsavgiften på 50,- (fra 09.00–15.00) er lik ved alle utfarter som tar betaling i disse skihelgene.

Snart kommer det en ny driver ved Skaret parkering. Hva er egentlig policyen til Oppdal kommune på hvor mye det skal koste for en tur i Oppdals natur?

Nå er skisesongen her igjen, og vi håper kommunen ser på utfordringene vi møtes med.

Vi er klar over at vippsing til private skiløyper innover Gjevilvassdalen er frivillig, men det kan være lurt å tenke over hvordan dette blir oppfattet av fritidsbefolkningen, der de har blitt fratatt skiløypene knyttet til stamløypenettet i hele området. Ordningen kan lett bli oppfattet som betaling for skiløyper i utmarka, noe som er i strid med friluftslivsloven § 14.

Er det risiko for at ulike betalingsordninger sprer seg over hele Oppdal hvis ingen tar styringa?

Sitat artikkel fra Norsk Friluftsliv: “Alle former for krav om betaling fra aktører, enten det er kommersielle foretak eller frivillige organisasjoner, er per definisjon ulovlig hvis det ikke er innhentet kommunal godkjenning.”

Hva er egentlig policyen i Oppdal på hvor mye skal det koste for å få seg en tur i Oppdals natur? Naturen bør være tilgjengelig for alle uavhengig av privat økonomi.

Vi anbefaler å legge til rette for et godt friluftsliv som sikrer god folkehelse for alle

Norsk Friluftsliv oppfordrer lokale politikere til å legge til rette for et godt og rimelig friluftsliv gjennom alle årstider. Vi står ovenfor tøffe økonomiske tider, og naturen er den ultimate medisinen for god fysisk- og psykisk helse. Når fjellheimen byr på vipps-plakater i utmarka, har vel utviklingen gått feil vei?

Oppdal Hytteforening oppfordrer kommune og politikere til å tenke helhetlig, se på hele brukerreisen, og på hvor uryddig det totale bildet virker for innbyggere, fritidsbefolkningen og besøkende i Oppdal.

Vennlig hilsen

Styret i Oppdal Hytteforening