For snart to uker siden var Opdalingen med opp og testet det nye ambulansehelikopteret som er stasjonert på Domås. Teksten og videoen som ble lagt på nett etter turen over fjellet, er blant det som våre lesere har klikket på mest på opdalingen.no den siste tiden. En av de viktigste årsakene til dette er nok at god og sikker beredskap er svært viktig for våre lesere i Oppdal og Rennebu.

Helsebyråkratene i Trondheim mener at vi som bor i utkantene bare må akseptere redusert beredskap når helseforetaket skal spare penger. Det er lett å si når man bor bare noen minutter unna nærmeste sykehus og kan få hjelp på kort tid.

Nå er det mange gode krefter i sving, både fylkespolitikere, stortingspolitikere og lokalpolitikere som har satt fokus på problemet, samt at ambulansepersonell, leger og kommuneadministrasjon har lagt press på helseforetaket for å finne en løsning som ikke setter liv og helse i fare.

Når man ønsker å sette sammen større fagmiljø og skape såkalte robuste driftsenheter, så er dette ensbetydende med en sentralisering av helsetilbudet. Dette kan være riktig og nødvendig, men da må man også sørge for at beredskapen utover i distriktene blir oppjustert i forhold til at livsviktige fagmiljø samles i mer sentrale strøk.

Vi som bor i ut i distriktene finner oss rett og slett ikke i å være salderingsposter når de som rår over bruken av pengene skal få regnskapene til å gå i balanse. Og fram til staten skjønner at det må annen organisering eller mer penger på bordet, så får helseforetakene forholde seg til lover og regler.

Det mangler ikke på tungtveiende faglige råd, og det vil være både hasardiøst og overmodig å spille russisk rulett med liv og helse til fastboende, turister, bilister og andre fordi noen skal ta ut ferie. Ferieavviklingen burde ikke komme som noen overraskelse på helsebyråkratene, og dersom det gjør det, ja, da er det jo ikke sikkert at de er rette folka til jobben.