«Vi ser at fleire sjukepleiarar søkjer seg bort»

foto