Myrtrøa boligfelt er et av de viktigste enkelttiltakene for å sikre oppvekst- og lokalmiljøet «uti bøgda». Begeistringen var til å ta og føle på da tiltaket og reguleringsplanen for boligfeltet var et faktum. Unge barnefamilier, tilflytting og en videreføring av suksessen i og rundt Fjellvegen skulle se dagens lys.

Det var nok akkurat som Høyre og Ingvill Dalseg sier. I iveren etter å få prosjektet på egen kjøl ble sikker adkomst for ungene til nye Midtbygda oppvekstsenter rett og slett glemt. Både planleggere, saksbehandlere og politikere må nok ta sin del av skylda her.

Derimot har vel verken lokalbefolkning eller politikere latt dette gå i glemmeboka. Den 15. september 2020 tok Venstre initiativ til et møte med FAU ved Midtbygda oppvekstsenter, stortingspolitiker Jon Gunnes og lokale krefter, der blant annet gangveien og sikkerheten rundt Midtbygda skole var tema.

Ordføreren var også med og kastet glans over arrangementet. Et møte hvor Nasjonal transportplan, lokal gang- og sykkelvei absolutt var høyere prioritert enn kaffe og skuffkake.

Møtet resulterte i at Venstre kom med et særdeles tydelig og konkret tilleggsforslag til budsjettbehandlingen for 2021, der Elisabeth Hals, varaordføreren vår, foreslo at kommunedirektøren skulle få i oppdrag å se på mulighetene for å få realisert gang-og sykkelveien. Den 10. desember 2020 kommer forslaget på bordet i kommunestyret. Særdeles likt det Høyre og Ingvill Dalseg nå foreslår et drøyt år senere.

Til orientering stemte Høyre klart og tydelig imot dette forslaget forrige gang, og det falt dessverre med 15 mot 10 stemmer. Vi i Venstre stod den gang slukøret og overrasket tilbake. Det å forsove seg én gang er kanskje greit, men å gjøre det samme kort tid etterpå krever fjerning av «slumreknappen».

Neste runde var et minst like tydelig innspill i denne saken gjennom hovedutvalg for helse og oppvekst, ført i pennen av Venstre sin Ingrid Husdal Dørum.

Dette forslaget dukket opp i formannskapet 23. november 2021 i forbindelse med budsjett 2022. Dessverre druknet også dette initiativet i et hektisk og smekkfullt formannskapsmøte.

Ingvill Dalseg løfter nå problemstillingen frem på nytt. Vi i Venstre er ærlige på at dette setter vi pris på, og kommer til å støtte. Det er på tide at både barn og voksne kan ferdes trygt til fots og på sykkel langs den svært trafikkerte Nerskogveien.

Vi ser fram til at saken løftes på nytt i formannskapet den 15. mars, og takker Høyre for at også de nå forsøker å sette grep. Vi utfordrer også de andre partiene, både lokalt og på fylkesplan til å bidra til at gang- og sykkelveien blir realisert.

Hilsen alle oss i Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Ingrid Husdal Dørum

Iver Vammervold

Haakon Nordseth