Rennebu- en egen og selvstendig kommune

Rennebu Senterparti har i sitt valgprogram bestemt at vi vil arbeide for at Rennebu kommune skal være egen og selvstendig. Samtidig vil vi samarbeide med nabokommuner om fellestiltak og oppgaver som løses best i samarbeid, og til felles nytte.

Vi har idag mange oppgaver med samarbeid, og dette samarbeidet kan utvikles gjennom konkrete oppgaver med enkelt kommuner, eller gjennom de to regionråd som Rennebu er deltaker i, Trøndelag Sør (Gauldalsområde), og Trøndelag Sørvest (Orkdalsområdet).

Viktigste moment som må være på plass for at vi skal være en egen kommune er økonomien. De siste årene har det blitt avsatt til disponible fond etter overskudd i regnskapene, og reserver har bygd seg opp.

For året 2022 ble det hele snudd på hodet! Over 1/3 av fondsmidlene må brukes for å dekke driftsunderskudd!! Utsiktene for inneværende år, 2023, tyder på at et nytt innhogg i fondsmidlene.

Det må også nevnes at Rennebu har en lånegjeld pr. innbygger som er helt i toppen, en tvilsom topp vil jeg si. Med økte renter vil selvsagt dette belaste økonomien ekstra fremover.

For 2022 snakker vi om et driftsunderskudd på over 18 mill. kroner, dette er mye for en kommune som Rennebu. Det kan se ut som at det nye kommunestyret tar over en formidabel oppgave med å snu en negativ trend.

Senterpartiets program har mange gode tiltak og planer vi ønsker å sette ut i livet, men for å få realisert disse, må kommunen ha økonomiske muskler.

Her nevnes:

  • Byggetilskudd ved bygging av nye boliger.

  • Videreføre og utvikle matservering i barnehage og skole.

  • Finne nye møteplasser for barn og unge, bl.a bygge buldrevegger.

  • Legge til rette for næringsliv og bosetting i hele kommunen.

  • Økt fokus på psykisk helse, osv.......

Når både økonomi og gode formål nevnes i saken om å være en egen kommune, så tror vi, tross utfordringer for mindre kommuner, at vi får gjennomført mest med å være en egen kommune i stedet for en del av en stor kommune.

I en nylig undersøkelse hos sammenslåtte kommuner, der politikere var spurt om hva de syntes om sammenslåingen, var 60% idag fornøyd(ref.Opp 9/6-23). Et eksempel på tvilsom bruk av statistikkmener jeg.

Grunnen til det er at en må anta at de fleste som er spurt er fra en større kommune, som har fått mindre kommuner lagt under seg. Det viser seg at de største kommunene i en sammenslåinger fornøyd, mens inntrykket hos de mindre er motsatt.

Mange vil kanskje si at dette ikke er en aktuell problemstilling for kommune Norge idag? Ikke idag kanskje, men vi ser vel at diskusjonen og en ny runde med krav om sammenslåing er på trappene.

Rennebu Senterparti satser på samarbeid fremfor sammenslåing!

Per Arne Lium,

ordførerkandidat Rennebu SP