En kommunal drift på noenlunde samme nivå i dag, bebudet kommunedirektøren da han la fram forslag til økonomiplan tidligere i vår, og opplyste samtidig at det var det slett ikke alle kommunene som klarer i disse utfordrende tider. Dette er i utgangspunktet veldig bra.

Men, hvorfor blir da tilbudet i skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og digital plattform for ungdom redusert med en hel helsesykepleierstilling?

I en tid der Oppdal ikke er i nærheten av å innfri nulltoleransemålet mot mobbing i skolen, der elevene selv melder fra om utfordringer innen mental helse, samt at man heller ikke imøtekommer gjeldende anbefaling fra Helsedirektoratet om bemanning for å oppfylle krav i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonen, så blir det å fjerne en hel helsesykepleierstilling helt feil.

Vi er kjent med at det her er snakk om en prosjektstilling som barn og unge i Oppdal har hatt stor glede av i flere år, og som det ikke lenger blir tilført penger til fra staten.

Da blir vi nødt til å finne pengene et annet sted. Prosjektpenger er alltid tidsbegrensede, men da har man desto klarere tidsfrist for å skaffe pengene andre steder, noe man altså ikke har funnet anledning til.

Økonomiplaner og kommunale budsjetter er alltid et spørsmål om prioritering. Det har ungdommene allerede fått oppleve gjennom nedprioriteringen av kantinen på ungdomsskolen. Der har man kommet fram til en slags reserveløsning, men når det gjelder ungdommenes fysiske, psykiske og seksuelle helse kan vi ikke godta reserveløsninger og definisjonsakrobatikk om hva som er opprettholdelse av drift eller ikke. Faktum er at det blir en 100 prosent helsesykepleierstilling mindre på helsestasjonen, og det kan ikke Oppdal kommune være bekjent av.

Både kommunedirektøren og vi politikere er avhengig av å lytte til signaler fra stat og regjering. I sin fremlegging i forbindelse med rapporten om psykisk helse i forrige uke var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tydelig om viktigheten av de kommunale helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og nevnte disse ved flere anledninger.

Selv skriver avdelingen i sin vurdering til kommunedirektøren at digital plattform for ungdom vil bli lagt ned, samt at det blir redusert tilgjengelighet og tilstedeværelse for elevene på skolen. Det er også verdt å merke seg at helsestasjonen ikke bare er til for elevene, men også foreldrene som kan søke råd og tips om utfordringer i hverdagen.

Pubertet, en ny digital hverdag, kroppspress, prestasjonsangst, mobbing, psykiske problemer, helsesykepleierne våre har kunnskap og kompetanse der lærere, venner og foreldre noen ganger kommer til kort.

Ungdomsrådet har i sin uttalelse til økonomiplanen uttrykt bekymring for denne reduksjonen og vi i SV mener det er svært umusikalsk i dagens samfunn å kutte i dette tilbudet til barn og unge.

Denne uken skal kommunestyret vedta økonomiplanen som legger grunnlag for høstens budsjettarbeid, her må man gjøre en ekstra innsats for å forhindre at tilbudet på helsestasjonen til barn og unge reduseres.

På vegne av Oppdal SV,

Tore Aasheim, 1. kandidat på SVs valgliste 2023.