Bommer med bomkritikk

Kjell Ivar Ødegård fremsetter flere feilaktige påstander om våre kamerastyrte bomveiløsninger på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen, skriver daglig leder i Finter AS, Mads Svean Pedersen i sitt tilsvar.

Bom-løsningen gir mindre sniking og høyere betalingsgrad, som er helt avgjørende for veieiernes mulighet til å vedlikeholde og utbedre veien, mener daglig leder i. Finter AS, Mads Svean Pedersen  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Meninger

I sitt leserbrev publisert på opp.no 10. september, fremsetter Kjell Ivar Ødegård flere feilaktige påstander om våre kamerastyrte bomveiløsninger på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen.

Men vi er enige om én ting – skiltene kan bli bedre.Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen fikk i sommer erstattet de tradisjonelle, fysiske bomstasjonene med en kamerastyrt bomløsning med skiltgjenkjenning – til glede for både veieiere og besøkende. Løsningen gir mindre sniking og høyere betalingsgrad, som er helt avgjørende for veieiernes mulighet til å vedlikeholde og utbedre veien. Dette kommer alle besøkende til gode, bommen kan i tillegg nå passeres uten stopp og tidvis lange køer ved de gamle bomstasjonene er fjernet.

Besøkende ved de nesten 150 fjellveiene vi operer i Norge tilbys flere, ulike betalingsalternativer ved bompassering av bommene. Passeringer kan betales gjennom I) Kjøp av abonnement, II) Registrere bruker med bankkort for automatisk betaling, III) Betaling med bankkort eller VIPPS innen 48 timer etter passering og IIII) Tilsendt faktura i etterkant. Betalingsalternativene gir god anledning for besøkende å betale for passering etter eget ønske og behov.

Anonym passering er mulig

Ødegård hevder feilaktig at det ikke er mulig å passere bommene anonymt. Dette gjøres ved å kjøpe et anonymt og forhåndsbetalt klipp på vår nettside. All informasjon om passeringen slettes umiddelbart etter at bilen har passert. Løsningen ble gjennomgått av Datatilsynet for tre år siden og ble vurdert til å være godt innenfor gjeldende GDPR-regelverk.

Tvungne betalingsmidler og krav om fysiske bomstasjoner

Ødegård fremholder at besøkende på bomveier har rett til å kreve å foreta oppgjør med sedler og mynt. Betalingsmottakeren kan i sine vilkår samtidig kreve oppgjør gjennom andre betalingsmåter - under den forutsetning at betalingsmåten ikke medfører vesentlige merutgifter eller andre ulemper for betaleren. De ulike betalingsalternativene i bomløsningen sikrer at besøkende kan passere uten slike ulemper.

Det er nå 13 år siden betalingsautomater og myntinnkast ble faset ut av bomringen i Oslo - nå opereres de fleste bomveier her i landet uten faktisk å måtte stoppe opp for å gjøre selve betalingen. Både Lovavdelingen, juridisk teori og praksis knyttet til tilsvarende løsninger tolker retten til å betale med mynter og sedler innskrenkende for de tilfeller hvor kontant betaling vil være helt upraktisk. Det gjelder for fjellveiene rundt omkring i Norge hvor vi leverer bomløsninger.

Forbrukere stiller økende krav til automatiserte og digitale løsninger ved kjøp av varer og tjenester. Et krav om faktisk myntbetaling på bomveier, som er dekket med gode betalingsløsninger, er et stort steg tilbake i tid – og bryter med den utviklingen og forbedringen folk forventer. Hensikten med løsningen og automatiseringen vil forsvinne.

Betaling

Vi foretrekker at besøkende på veiene betaler i forkant av passering, eller rett i etterkant. Dette er det godt tilrettelagt for. Dersom bilistene ikke betaler, vil det ettersendes en faktura.

Passeringsstatistikk på våre nesten 150 veier rundt omkring i Norge viser at over ni av ti bilførere betaler i forkant eller i løpet av 48 timer. Det er altså et lite mindretall som ender opp med faktura i

posten (som også samler opp flere betalinger i løpet av en uke). Et fakturagebyr dekker kredittrisiko, oppslag i motorvognregisteret og jobben med å sende den ut.

Det skal også nevnes at en betydelig andel av våre registrerte brukere har selv valgt faktura som betalingsmetode for sitt/sine kjøretøy. Dette er spesielt nyttig for de som passerer mye på en bomvei i en begrenset periode, og ønsker å få samlet besøkene på faktura.

Selv om Ødegård bommer med kritikken av bommene, skal vi gi ham støtte på ett poeng; Det kan skiltes enda bedre. Derfor vil vi ta tak i skiltplanen med hver veieier, slik at betalingsmuligheter, gebyrer og informasjon om skiltgjenkjenning og personvern ikke er mulig å misforstå. Med i dette arbeidet har vi fått noen gode råd fra Ødegård og Rambøll på hvordan skiltene kan se ut.

Mads Svean Pedersen

Daglig Leder

Finter AS