Derfor ble det Oppdal smak av fjell

Hvordan smaker fjell?, spurte Bård Jystad. Her får han svar av prosjektlederen om hvorfor navnet på matsamarbeidet i fjellregionen ble «Oppdal smak av fjell».

Bondens marked ved Mathallen i 2020 med Ketil Jacobsen fra Oppdal smak av fjell.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Svar på Bård Jystad´s avisinnlegg «Hvordan er smaken av fjell»

Bård Jystad stiller spørsmål rundt profilen «En smak av fjell"», en felles satsing og samarbeid mellom noen matprodusenter i regionen. Han etterspør også lokal forankring og identitet.

Oppdal Smak av Fjell er et samvirke som ble startet i 2017 av ni matprodusenter fra Oppdal og Rennebu. Tanken var at man gjennom et samarbeid skulle bygge en felles merkevare for mat fra Oppdalsregionen. Med Oppdalsregionen mener vi Oppdal og nærliggende kommuner i vår «fjellregion».

Oppdal har en sterk identitet som turistdestinasjon og som et sted med en fantastisk natur. Det var derfor viktig at Oppdal skulle være en del av navnet. Og som Jystad selv påpeker er vi i en fjellregion med spesielt gode beiteforhold for dyr som befinner seg på beite ute i naturen. Sterke knytninger opp mot de naturgitte differensieringsfaktorene som fjellet, lufta og ikke minst jorda gir til produktene, skulle kunne identifiseres i navnet. Her brukes tid for å ta med smaker fra toppen av fjellet, fra bekkene opp fra jorda og ut i enga. Navnet ble da OPPDAL SMAK AV FJELL.

OPPDAL SMAK AV FJELL har nå vært gjennom en 3-årig prosjektperiode med Innovasjon Norge der vi i felleskap har jobbet med merkevaren OPPDAL SMAK AV FJELL og gjennomført ulike prosjekter for medlemmene (eierne) i samvirket. I tillegg har vi gjennomført aktiviteter og tiltak med aktører utenfor nettverket, både med produsenter og reiseliv, for å prøve å gjøre vår region til en destinasjon for gode, lokale matopplevelser.

Vi håper at vi gjennom vårt samarbeid har bidratt til økt fokus på mat fra vår region og at vi i fremtiden også vil være med på å løfte frem alle de fantastiske råvarene, produktene og matopplevelsene som vi har i Oppdal og Rennebu.

OPPDAL SMAK AV FJELL har i dag syv medlemmer : Megarden Limousin, Bjørkåsen Gård, Trollheim på Nerskogen, Bortistu Gjestegard, Bakeriet Sprø, Oppdalsmat (Smak & Behag) og Oppdal Spekemat. Medlemmne er eiere av samvirket og merkevaren OPPDAL SMAK AV FJELL.

Ketil Jacobsen, prosjektleder Oppdal Smak av Fjell