En av nestorene i midt-norsk arkeologi er borte

Kolleger minnes Oddmunn Farbregd i dette minneordet. «Han var nærmest et orakel for kolleger og studenter i kraft av sine omfattende kunnskaper.», skriver de.
Meninger

Arkeologen Oddmunn Farbregd døde 23. juli nær 80 år gammel. Med det er en av nestorene i midt-norsk arkeologi borte.

Oddmunn hadde sitt virke på Vitenskapsmuseet helt fra 1960-tallet fram til han gikk av med pensjon som førsteamanuensis. Han var medlem av Det Kongelig Norske Vitenskapsakademi. Han forble aktiv i miljøet som pensjonist og var nærmest et orakel for kolleger og studenter i kraft av sine omfattende kunnskaper.

Oddmunn skrev om pilfunn fra Oppdalsfjella i sin magistergrad ved UiO. Dette var et pionerarbeid hvor han viste at funn av piler og annet jaktutstyr kunne gi kunnskap om fortidens tradisjoner og samfunn. Funn fra snøfonner er fremdeles et hett forskningstema nasjonalt og internasjonalt.

Oddmunn var oppdaling og gravfeltet på Vang fattet tidlig hans interesse. Flere av haugene i feltet ble undersøkt og funnene ble brukt til en analyse av samfunnsstrukturer på bygda i yngre jernalder og vikingtid.

På 1970-tallet ledet Oddmunn undersøkelser flere steder i Namdalen, av blant annet gravhauger med eksklusive funn, men også av tunanlegg med administrative funksjoner. Utgravningene resulterte i en epokegjørende artikkel «Perspektiv på Namdalens eldre historie» hvor endringer i jernalderen ble satt i sammenheng med landheving og påfølgende flytting av maktsentra.

Et annet eksempel på Oddmunns banebrytende forskning, er hans undersøkelser av tjæremiler i myr. Dette var en særskilt trøndersk form for tjæreproduksjon fra sent på 1500-tallet. Kunnskapen om hvordan milene fungerte er dessverre tapt, men Oddmunn klarte likevel å rekonstruere prosessen. Tjæremilene er igjen i fokus etter at ny registreringsteknologi viser at omfanget overstiger alt vi visste om tidligere.

Oddmunns utgravningskompetanse var enestående, og hans arkeologiske kunnskaper var altovergripende. Noe minstemål i hva han kunne interessere seg for fantes ikke. Man kunne diskutere emner fra ulike tidsperioder og han var opplest. Han stilte de viktige spørsmål og hadde gjerne forslag til mulige løsninger eller svar. Oddmunn Farbregd har virkelig satt spor etter seg både som fagmann og venn. Han fremviste raushet og omsorg i all gjerning som få andre. En mild mentor i magasin, i felt og i lystige lag. Med et alvor som aldri skygget for muligheten for lunhet og latter.


Lars Fredrik Stenvik, professor emeritus

Hein Bjartmann Bjerck, professor

Axel Christophersen, professor

Bernt Rundberget, instituttleder

Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet

Martin Callanan, førsteamanuensis

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet, NTNU