Driver Venstre offentlig mobbing? 

Brøytetilhengernes advokat, Ivar Chr. Andersskog, reagerer sterkt på det han mener er personhets fra sentrale Venstre-politikere.

Advokat Ivar Chr. Andersskog på befaring sammen med sine klienter i Gjevilvassdalen høsten 2019.   Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Meninger

Jeg reiser spørsmålet om partiet Venstre er blitt et offentlig mobbeparti. Bakgrunnen for spørsmålet er den personhets som flere sentrale politikere reiser mot meg personlig.

Haakon Nordseth er svært aktiv på sosiale medier og med ganske kraftige sjikanøse beskyldninger mot undertegnede. Det er beskyldninger som ligger helt i grenseland for injurierende uttalelser. Han beskylder undertegnede for alt fra «tjuvtriks» til at undertegnede har en egeninteresse i Gjevilvassaken i å berike meg på det offentliges bekostning.

Slike beskyldninger får fort et hylekor med seg, og hvor undertegnede blir kraftig uthengt i sosiale medier. Undertegnede er ikke på sosiale medier og kan slikt sett ikke forsvare seg. De sjikanøse beskyldninger som Nordseth står for og som hans følgesvenner på sosiale medier følger opp, blir til slutt en påkjenning. Ikke minst for min famille, min vennekrets og mine klienter – men også for undertegnede når jeg til stadighet blir påminnet om at jeg blir «hengt ut» som grisk advokat som driver med tjuvtriks.

At en sentral politiker står i bresjen for dette er ganske utrolig. Det snakkes om å hindre mobbing på skolen og at voksne skal være forbilder. Er Nordseth med sine innlegg et forbilde for å hindre mobbing?

Jeg har ingen egeninteresse i Gjevilvassaken, men har et advokatoppdrag for en del klienter og har -etter min mening – utført dette oppdrag på en god måte. At noen misliker de resultater jeg oppnår er forståelig, men det er ikke forståelig når de går til personangrep mot meg som person. Undertegnede følger selvfølgelig de advokatetiske regler og jobber for at klienten skal oppnå de resultater de ønsker. Er det ulovlig?

Advokater skal ikke identifiseres med klienten, noe som er et viktig prinsipp i rettspleien. Når politikere går til personangrep på meg som advokat, så går de i realiteten inn i et angrep på den frie advokatrollen. I min periode som advokat i over 30 år, har jeg aldri opplevd å bli identifisert med klienten og med påfølgende personangrep.

Toppen på denne offentlige mobbing kom i siste kommunestyret, hvor undertegnede på nytt ble hengt ut offentlig av varaordfører Hals, og hvor hun på talerstolen påpekte at undertegnede sitter som styreleder i et entreprenørselskap i Oppdal og insinuerte at undertegnede hadde egeninteresse i reguleringplansaken, når jeg bisto grunneier. Her hadde jeg et helt ordinært advokatoppdrag og det er ikke i strid med de advokatetiske regler at jeg også har andre klienter/oppdrag.

Som advokat er jeg kun et talerør for klienten. Når varaordfører kommer med slike insinuasjoner fra en offentlig talestol, blir dette som å hive bensin på bålet. På sosiale medier er det nå på nytt kraftige reaksjoner mot undertegnede, men også mot tredjemann, sitat: «….blir det ikke rett å kjøpe hytte av en aktør som finansier HAN som skaper splid blant bygdefolket, pålegger kommunen og rettsvesen store kostnader, ødelegger en naturperle og sist men ikke minst, HAN som skor seg økonomisk på det.»

Bør ikke politikere være litt mere forsiktig hva de uttrykker fra talestoler og i sosiale medier. Dette blir litt «Trumpvis med fake news». Blir beskyldninger gjentatt ofte nok, kan de bli en påstand som får fotfeste. Politikere har et særskilt ansvar for hvordan man uttrykker seg. Har politikerne i Venstre tenkt på konsekvensene av det de uttrykker og påstår når de til stadighet fremmer personangrep mot undertegnede. Er Vestre blitt et parti som oppildner til mobbing og personangrep?

Ønsker virkelig Venstre at Oppdal skal bli en Trumpbygd, hvor konflikter blir basert og eskalert på uriktige personangrep og som splitter bygda ytterliger?

Undertegnede vil fortsatt ivareta klientenes beste, uansett om de kommer fra Oppdal eller andre deler av landet.

Min uavhengighet er ukrenkelig og jeg vil aldri la meg presse av personangrep.

Ivar Chr. Andersskog

Advokat (H)