Etterlyser svar fra Sp-leder om Gjevilvassdalen

Innleggsforfatteren har ikke fått svar på et åpent brev han har sendt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om konflikten i Gjevilvassdalen og hva slags politikk Senterpartiet ønsker å føre.

Senterpartiets ordførerkandidater i Rennebu og Oppdal, Siv Remetun Lånke og Geir Arild Espnes, i samtale med partiets udiskutable frontfigur, Trygve Slagsvold Vedum, på torget i Rennebu.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Til leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum

For over et år siden sendte jeg et åpent brev som ikke er besvart.

Gamle internett-referanser i forrige brev fungerer dessverre ikke lengre. Her er to nyttige nye referanser som bakgrunnsinfo, men krever dessverre innlogging.

https://www.adressa.no/tema/Gjevilvassdalen/

https://www.utemagasinet.no/langrenn/skiloeypa-som-ble-broeytet-bort

Saken gjelder konflikten i Gjevillvassdalen som har pågått i mer enn 20 år. Dette er en interessekonflikt mellom noen få grunneieres interesse for egen profitt sannsynligvis gjennom hytteutbygging v.s flertallet og storsamfunnets ønsker og behov. Det handler om å bevare en «uberørt» kulturhistorisk seterdal. Gjevillvassdalen huser Norges fineste turisthytte og ei skiløype på ubrøytet vei de siste 40 årene som er blitt kjernepunktet i konflikten.

De siste to årene har Senterpartiet hatt ordførervervet. Det er et ansvar som forplikter med å være brobygger, ansvarlig og handlekraftig til beste for helheten i kommunen man representerer. I løpet av samme periode er konflikten i Oppdal blitt enda mer fastlåst der også den politiske koalisjonen har raknet og bygda er splittet.

Vi er også kommet nærmere stortingsvalget 2021 og jeg etterlyser derfor svar på forrige henvendelse og spørsmål velgerne må ha avklart før valget. Senterpartiet har kandidat og nåværende ordfører Espenes fra Oppdal på nominasjonslista til stortingsvalget. Ordfører Espenes har solid akademisk kompetanse med professorat i helsevitenskap ved NTNU. Jeg forutsetter også at en ansvarlig økonomisk kompetanse ligger til grunn hos ordfører. Med dette som bakgrunn fremstår det mildt sagt merkelig at ordfører Espenes og lokallaget av Senterpartiet baserer sin løsningen av en mangeårig konflikt på frivillighet. Mangel på lokalpolitisk handlekraft og denne unnfallenheten har betydelige konsekvenser:

  • 950 hytteeiere tilknyttet Norges vakreste seterdal står uten skiløyper.
  • 200 hytteeiere har ikke tilgang til sin egen hytte 18 uker i året.
  • Inngangen til Trollheimen nasjonalpark er stengt for allmennheten.
  • Oppdals innbyggere har ikke adgang til dalen.
  • Turisthytta Gjevilvasshytta må delvis stenge vinterstid.

Hvor stort det helsemessige tapet er som følge av at skiløypa for befolkningen er fjernet er behørlig belyst i sosiale medier. Det burde med ordførerens akademiske kompetanse være fullt mulig å objektivisere. Hvordan denne konflikten vil påvirke lokalvalget om noen år skal bli interessant å se, men det vil sannsynligvis i stor grad avhenge av hvordan saken håndteres videre.

Saken har en prinsipiell betydning lagt utenfor kommunepolitikken. Jeg ber derfor leder av Senterpartiet avklare om man vil føre en ideologisk «grunneier-basert» politikk eller en kunnskapsbasert politikk som ivaretar storsamfunnets og flertallets tydelige ønske og behov.

Vennlig hilsen Rolf Arne Iversen, Harstad