Nå får de betalt for spisepausen:

– Godt å se at vi har fått gjennomslag

Fagforbundene i Oppdal er glade for at de har fått gjennomslag for lønnet spisepause for alle ansatte ved Boas og helsesenteret.

Fagforeningene for helsearbeiderne i Oppdal krevde i vinter betalt matpause for alle i kommunen. Her er plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Boas, Kristin Strand omgitt av hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet, Elin Tørset (f.v.), hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen, Line Dyrstad Solvang, hovedtillitsvalgt for Delta, Turid Øiamo, og plasstillitsvalgt for sykepleierne ved Boas, Dordi Hårstad.  Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Nå er det viktig at alle politikere som har snakket varmt og positivt om betalt spisepause står løpet helt ut

Fagforbundene ved Boas og helsesenteret
Meninger

Lønnet spisepause ved Boas/Oppdal Helsesenter

Det er med stor glede at vi på Boas og Oppdal Helsesenter nå ser at kommunedirektøren legger frem Handlingsplanen for 2022-2025.


Slik blir pengebruken de neste fire årene:

Slik blir pengebruken de neste fire årene

Kommunedirektøren varsler strammere økonomi i Oppdal kommune de neste fire årene. Men det settes av millioner til skolekantine, ny barnehage og ny bru i Oppdal sentrum.


Her står det svart på hvitt «Betalt spisepause ved Boas og Oppdal Helsesenter»

Det er godt å se at vi har fått gjennomslag for lønnet spisepause på lik linje med våre kollegaer i Oppdal kommune.At lønnspolitikken i Oppdal kommune, som har som mål å være et virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse i alle deler av kommunenes virksomhet og skape en god organisasjonskultur, nå også skal gjelde for oss.

Det har vært jobbet godt og bredt i forkant av fremleggingen av handlingsplanen. Alle forbundene med sine tillitsvalgte har stått sammen, sammen med enhetslederne, mot felles mål.

Varaordfører og venstrepolitiker Elisabeth Hals har vært vår kontakt i arbeidet innad på Rådhuset. Hun har engasjert seg fra første stund og har vært en stor drivkraft for oss, tatt temaet opp i alle forum og stått med oss hele veien, og står der støtt til forslaget er fattet.

Arbeiderpartiet ved Tor Snøve og Eirin Heggvold har vært ute i avisa, samt snakket om betalt spisepause i programmet «I sofaen med Frode» 1 mai.

Der går det klart fram at Arbeiderpartiet støtter oss og Tor Snøve sier at «saken om lønnet spisepause tar vi videre til den er gjennomført».Vi vet at Senterpartiet v/Odd Arne Hoel har tatt opp betalt spisepause som sak på Senterpartiets gruppemøte, og at signalene derfra er positive.

Høyre ved Ingvill Dalsegg har på sin Instagram-konto lagt ut en film der hun har en «walk and talk-samtale» om temaet betalt spisepause

Nå er det viktig at alle politikere som har snakket varmt og positivt om betalt spisepause står løpet helt ut, tar arbeidsgiveransvar, at ord blir til handling og til vedtak.

Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, FO