Vil det bli opprop fra ordførerne også for høyere lønn til alle kommunalt ansatte?

Høyre-politikere i Oppdal og Melhus reagerer på at ordførerne i regionrådet støtter bondeopprøret.

Formannskapsmedlem i Oppdal og observatør i Regionråd Sør, Ingvill Dalseg (H)sammen med partikollega, varaordfører i Melhus og representant i Regionråd Sør, Stine Estenstad (H)  

Meninger

Bonde Tor Jacob Solberg, sammen med fire andre bønder tok initiativ til aksjonen #Bondeopprør21. Oppropet fokuserer på et økonomisk løft for landbruket, inn mot jordbruksforhandlingene. Aksjonen er et opprop i sosiale medier og det er ikke alle organisasjonene i landbruksnæringen som stiller seg bak oppropet.

Regionråd Sør med ordførere fra Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu gir sin ubetingede støtte til bondeopprøret.


Ordførere støtter bondeopprøret

Ordførerne i regionrådet Trøndelag Sør går ut med støtte til bondeopprøret.


Bondeopprøret og jordbruksforhandlingene er en viktig sak, og det er ikke innholdet i oppropet vi tar stilling til, det er mer prinsipielle spørsmål vi ønsker å stille.

Hvilken politisk forankring var det forut for at ordførerne signerte dette, på vegne av respektive kommuner og Regionråd Sør. Og hvordan blir det når kommunenes ordfører går inn og støtter én næring forut for lønnsforhandlinger? Skal vi politisk begynne og påvirke forhandlinger direkte kan dette få konsekvenser.

Derav har vi i Norge system for å ivareta demokratiske prosesser i forhandlinger mellom medlemsorganisasjoner, staten og kommuner. Politikere går derfor klokelig ikke direkte inn i disse forhandlingene.

Kommunens ordfører er ordfører for alle, skal de følge denne praksis er det naturlig å tenke at de samme ordførere vil støtte lønnsforhandlinger for alle kommunens innbyggere og alle yrkesgrupper som står overfor lønnsforhandlinger?

Vi synes sykepleier gjør en viktig jobb, har stort ansvar og fortjener høyere lønn, det gjør også lærer, politiet og brann- og redningspersonell.

Det er kanskje en enkel sak for rød-grønne ordførerne å støtte et lønnskrav til staten. Men hva når lønnsmottakere i kommunene skal avholde lønnsforhandlinger, vil ordførere støtte kommunenes ansatte også? Vil det bli opprop fra ordførerne i region sør, for høyere lønn til alle kommunalt ansatte?

Varaordfører Melhus, representant Regionråd Sør Stine Estenstad (H)

Formannskapsmedlem Oppdal og observatør Regionråd Sør Ingvill Dalseg (H)