Den dramatiske fødselen

Vesle Snøfrid ble rikskjendis etter at hun ble født på Nerskogen utendørs midt på vinteren.

Signe og Erling Bakk og vesle Snøfrid åtte dager etter fødselen.  Foto: SCHRØDER, Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Meninger

Et barn kom til verden på det store bureiserfeltet på Nerskogen i Rennebu forleden natt under høyst dramatiske omstendigheter, fortalte Østlandets Blad 25. februar 1938.