Oppdal, se til Melhus! 

«Når en bonde i Melhus ikke ser på det som et tap å legge en skiløype over de beste kornåkrene i bygda, er det neppe noen avlingsmessig grunn til å nekte det i buskterrenget i Oppdal», skriver Ivar Keiserås i dette debattinnlegget.

Oppkørte skispor i den nedre traseen i Gjevilvassdalen.   Foto: Audun Vognild/Gjevilvassdalen Skiløypeforening

Meninger

Når man som melhusbygg leser om den årelange og betente løypestriden i Oppdal, blir man fristet til å omskrive et kjent uttrykk fra USA-president Franklin D. Roosevelt da han i 1942 beskrev holdningen til krigen ved å si: «Look to Norway»!

I Oppdal strides det bittert om det skal være vei eller skiløype innover Gjevilvassdalen.

I Melhus har en bonde og en frivillig løypekjører gått sammen om å lage en godt preparert skiløype på Melhusjordene for å gi sentrumsbeboerne mulighet til å komme seg ut på ski.

Det er fullt forståelig at næringsdrivende ønsker kjørevei til sine eiendommer, og det er like forståelig at enda flere ønsker skiløype innover dalen. Men det er vanskelig å forstå at mange grunneiere er så steile mot opparbeidelse av skiløype.

Når en bonde i Melhus ikke ser på det som et tap å legge en skiløype over de beste kornåkrene i bygda, er det neppe noen avlingsmessig grunn til å nekte det i buskterrenget i Oppdal.

Så slik som det står nå i Oppdal, ser det ut som det bare er Oppdal kommune som kan løse floken ved å ekspropriere løypegrunn.

Ivar Keiserås