Baptistenes nye kirke

Baptistene i Oppdal hadde tre mindre gudshus da de i 1937 kjøpte tomt til ei stor kirke.

Oppdal baptistkirke fotografert i 1954. I dag er tomta etter baptistkirka bebygd med Oppdal Motell.   Foto: Sigmund Joramo

Meninger

Den nye kirketomta lå om lag 200 meter fra Oppdal stasjon, fortalte Adresseavisen 21. januar 1937.