Grunneierne som ønsker skiløype på veien:

– Hvorfor er ikke vi invitert?

Ei grunneiergruppering som deler flertallets ønske om veiløype i Gjevilvassdalen lurer på hvorfor Oppdal Senterparti og Oppdal Høyre ikke vil høre på dem.

Flertallet av grunneierne i Gjevilvassdalen, som ønsker bilfri dal om vinteren og skiløype på veien, lurer på hvorfor de ikke blir lyttet til?  Foto: Arvid Storli

Meninger

Åpent brev til Oppdals innbyggere,

hytteturister

og kommunestyrerepresentanter - især fra Senterpartiet og Høyre

De fleste kjenner historien bak det, etter vårt syn, merkelige vedtaket i kommunestyret torsdag 19. november 2020 angående skiløyper i Oppdal. Altså at disse skal baseres på frivillighet. De fleste fikk vel også med seg at avsagt dom i Lagmannsretten angående ekspropriasjon av brøyterettigheter til fordel for skiløype på veien i Gjevilvassdalen, ble bestemt ikke anket til Høyesterett.

Det oppsiktsvekkende var at disse vedtakene ble fattet stort sett mot alle anbefalinger fra andre berørte grunneiere og næringslivsaktører, befolkning, partiene Venstre, MDG, Arbeiderpartiet, SV og KrF, hytteturister, hytteeierforeninger, turistforening, skiløypeentreprenør, diverse departement, kommunens egne rådgivere, kommunens egen administrasjon og ikke minst kommunens egne advokater. De ble fattet av Senterpartiet og Høyre, etter anbefaling fra motpartens advokat.

Så spør vi: Hvordan synes dere at det gikk?

Nå, drøye to måneder senere, vet vi at det på godt norsk gikk åt skogen! Frivilligheten seiret ikke.

Og i skogen er det nå de «skjulte» kreftene i Gjevilvassdalen forsøker å plassere skiløypene. I hvert fall de kreftene som har vært så heldige å kommet seg til ordførerens bord, invitert på råd.

Hvorfor er ikke vi invitert dit? Hvorfor er ikke Senterpartiet og Høyre interesserte i å høre hva vi tenker, hva vi vet, hvordan vi vurderer? Hvorfor ser dere ikke at baktanker for egen økonomisk vinning ikke eksisterer hos oss, men at vi kun forsøker å finne hvert vårt tau og dra turistskuta Oppdal i samme retning som de aller fleste ønsker?

Vi registrerer at ordføreren har vært på nippet til å gi opp forsøket med plassering av skiløype i Gjevilvassdalen – etter 2 måneder. Vi har kjempet for dette i nærmere i 20 år! Skulder ved skulder med Oppdal kommune, som faktisk også er grunneier og medlem i Gjevilvassveien SA!

Helt til Senterpartiet og Høyre plutselig mente at denne saken kunne løses ved frivillighet. Ser ikke disse partiene konsekvensene av sin unnfallenhet?

Vi anerkjenner, og har alltid anerkjent, de såkalte brøyternes rett til å brøyte. Selvfølgelig har de rett til å brøyte! Det er jo vår vei - de 115 grunneierne sin. Så har det også vært brøytet de få gangene det tidligere har vært nødvendig.


Men finnes det et reelt behov for brøyting, utover det å hevde retten? Vi mener nei. Finnes det reelle tap uten brøyting? Vi mener nei. Brøyterne har heller aldri klart å synliggjøre dette. Dalen fremstår i øyeblikket som «the valley of the shadow of death». Ikke hører vi den koselige og umiskjennelig duren fra motorsager, ikke ser vi folk på ski, og knapt nok er det lys i vinduene og røyk i pipene. Dalen er død, den er ikke i bruk.


Med argumentene skogsdrift, vedhogst, vedlikehold og seterutleie har disse brøyterne kjempet like lenge som oss, men for å fjerne skiløypa fra veien. Og senere for å unngå regulering og ekspropriasjon. Og nå er det plutselig greit at vi andre eksproprieres.

De klipper utgarder, oppfordrer til trafikk over våre eiendommer, og planlegger sågar sykkelstier over vår innmark og våre innmarksbeiter. På arealer hvor vi produserer mat til befolkningen og kulturlandskap til både innbyggere og turister!

De har nå til og med funnet ut at enkelte deler av veien må brukes til skiløype, og derfor bør eksproprieres. Men det er selvfølgelig deler av veinettet de selv ikke behøver.

Mange som forsvarer brøyterne tenker ikke på at de av oss som faktisk driver aktivt landbruk i dalen, er helt avhengig av en god veistandard. Vi er også avhengige av et veilag med sunn økonomi. Dette settes i spill om veien holdes vinteråpen. Et moment som for oss er vel så viktig som plassering av skiløyper. Vi driver altså primærnæring i dalen. Hvor er Senterpartiet vårt da? Andre kolleger i landbruket? Og hvor er «næringslivspartiet» Høyre?

Vi vet nå at det ikke lenger er vedhogst og seterutleie som står i høysetet. En av de fremste brøyterne har i sosiale medier stått frem og fortalt at målet er vinteråpen helårsvei, med allmenn ferdsel, gjerne brøytet av Gjevilvassveien SA - de andre grunneierne.

Kjære folkevalgte, ser dere ikke hva som er i ferd med å skje?

Vi har de siste dagene sett at ordføreren og varaordføreren nærmer seg hverandre, og at vedtaket om frivillighet sannsynligvis endres kommende torsdag. Det er viktig, og bra!

Men vi ber bare om én ting, i det tilfellet skiløypetraséene i Gjevilvassdalen nok en gang skal under lupen: Gjør oss alle den tjenesten at også skiløype på veien blir med i konsekvensutredningen. Om dere virkelig mener at denne ikke er en vinner, kan det ikke være skummelt å la den delta i konkurransen.

Og husk en ting, Oppdals innbyggere:

Et flertall av grunneierne i Gjevilvassdalen har allerede avstått fra brøyting, for å opprettholde et av de viktigste trekkplastrene vi har som turistdestinasjon. Faktisk har mange av oss også sagt at vi ikke ønsker økonomisk kompensasjon for dette. Akkurat nå holdes denne turistattraksjonen stengt på grunn av noen få brøytere, og ansvaret for å åpne den ligger faktisk hos politikerne våre!

Med hilsen

grunneiergruppen som ønsker skiløypa tilbake på veien, og Gjevilvassdalen i bruk.