– Hva er brøyternes agenda?

Hvordan kan man påstå at veiløypa i Gjevilvassdalen er en trussel mot vedhogst og seterutleie, spør Jostein Ervik, som lurer på hva brøyternes agenda er.

Jostein Ervik etterlyser hvilken agenda brøyterne i Gjevilvassdalen har.  Foto: Siv Storløkken

Meninger

Noen tanker rundt den etterhvert betente og utrivelige tilstanden i Gjevilvassdalen.

Det voldsomme engasjementet i både presse og sosiale medier gir oss et innblikk i hvor mange mennesker som blir berørt av denne uverdige striden.

Fritidsinnbyggere i tusentall, fastboende både med og uten hytte, allerede etablerte utleiere, tilreisende friluftsdyrkere, Gjevilvasshytta samt mange andre; de aller aller fleste med stor forkjærlighet for veiløypa.

Med disse betraktninger fikk jeg i en gryende romjuls-morgentime noen assosiasjoner til senmiddelalderens conquistadorer, les erobrere. Jeg sannhetens navn en metafor, men dog. Disse turet frem på hesteryggen, iført enorme rustninger, bevæpnet med lanser og sverd og la under seg både folk og land.

I løypestriden er framkostmidlene byttet ut med noen dieseldrevne uhyrer på fire hjul med våpenarsenalet hengende bak, nemlig snøfresere.

Undrer meg på hva dagens bolde riddere på sin tokt ut og inn av imperiet beliggende mellom Skaret og Storlidalen, gjør seg av tanker når de ser konsekvenser av disse djerve erobringer på fellesskapets bekostning?

Totalt fravær av folkeliv, lek og smittende barnelatter, skiglede og utfartstrang langt opp i de grånende år, store inntekter til bygdas næringsliv, folkehelse og trivsel, i en naturperle og et eldorado av en seterdal som vanskelig lar seg beskrive.

Hvilke emosjoner sprenger mest i bryst og panne på dagens erobrere; er det tilfredshet, stolthet og glede over å eie og bestemme?Med tilbakeblikk på forgagne tider, aktiviteter som etterlater minimale eller ingen negative fotavtrykk i naturen, glede, helse og ikke minst økonomisk gevinst for Oppdalssamfunnet i generasjoner. Er det slik det skal ende?

Hvordan kan man påstå at veiløypa er en trussel mot vedhogst og seterutleie?

Se til vår hovedstad med dens omkringliggende naturherligheter. Milevis, kanskje 60 – 70 mil med preparerte løyper på vei, tilrettelagt og velsignet av blant annet grunneier Løvenskiold. Tilgjengelig for alle og enhver det meste av året!

Dagens tilgang på hjelpemidler både til vedhogst og transport underbygger på ingen måte begrunnelsen for å holde Gjevilvassveien vinteråpen i 15 – 16 uker!

Dette kan umulig være den hele og fulle sannhet. Kan noen, grunneier eller SP-politiker, gjerne ordfører svare på dette som ingen av oss som ingenting forstår lurer på; hva er agendaen?

Jostein Ervik,

selv fritidsinnbygger i Gjevilvassdalen