Salting gir liten trening i glattkjøring

Mitt juleønske er mindre salting - og en renere hvit jul.
Meninger

Skrevet av Odd Nyberg

Innen flyging er det et krav å holde ferdigheter vedlike gjennom jevnlig trening. Uten å kunne vise til et  bestemt antall flytimer og landinger siste 3 måneder mister en rettigheter til å fly med passasjerer, og senere alle rettigheter. Disse reglene gjelder likt for luftfart i hele verden.

Siden det er rimeligere å salte veier enn å brøyte, ser vi at stadig større deler av veinettet saltes. Dette gir for mange liten eller ingen trening i glattkjøring. Vi ser av og til stygge ulykker, der sjåføren har mistet kontroll på bilen der det er mye saltsørpe. Som det ferske bildet viser, dannes det ofte svært mye glatt sørpe når det saltes i nysnø. En unnamanøver for feks elg her vil mest sannsynlig resultere i skrens. Uten trening vil en da ofte få en større motsatt skrens der bilen går over i motsatt kjørefelt. Mange blir drept i trafikken på denne måten. Statistikk viser at de fleste dødsulykker skjer på bare veier. Dette skyldes at de fleste senker farten på snødekte veier, og samtidig er mer oppmerksomme.


Mitt juleønske er mindre salting - og en renere hvit jul. Det vil uansett oppstå glatte veier, og da er mange sjanseløse uten trening. Dette er årsaken til at kravet om glattkjøringskurs kom, som en del av obligatorisk del av opplæringen for bilførerkort.


Derfor er grusveiene i Trøndelag ekstra støvete i år

- Vi har for tiden store utfordringer på mange av våre grusveier, sier seksjonsleder Arild Hamrum-Norheim i Trøndelag fylkeskommune.Vegvesenet signerte tidenes største driftskontrakt

Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.