Et trist menneskesyn

Det er trist å se hvordan politikere dehumaniserer mennesker de ikke er enige med.

Marianne Dolpen.  Foto: Mariann Tvete

Meninger

Skrevet av Marianne Dolpen

Det er trist å se hvordan politikere dehumaniserer mennesker de ikke er enige med. De demoniserer folk, og ser på dem som om de er mindre verdt enn dem selv. Gjør alt de kan for å vende folk mot dem.

SVs innlegg i avisene, var så graverende at jeg vil gi strykkarakter til samtlige som stilte seg bak det. Jeg får helt vondt, når voksne mennesker som burde vite langt bedre, skriver så nedlatende om andre mennesker. Det kvalifiserer for noen timer i skammekroken.


Gjevilvassaken: «Hvorfor gjør dere dette?»

Tar vi et skritt tilbake og ser saken på avstand, så kan det faktisk se ut som vi som ønsker å redde Gjevilvassdalen og det fantastiske kulturlandskapet egentlig burde takke både de såkalte brøyterne, leiesoldaten deres og enkelte lokalpolitikere.

 

I Norge er vi så heldige at vi har lov til å mene det vi vil. Det er ingen selvfølge andre steder i verden. Når vi har en slik rettighet, så må vi tåle andres meninger, uten å falle for fristelsen til å bli ufine og usaklige, selv om vi er totalt uenige. Innlegget fra SV minnet mest om slikt som skrives i ymse kommentarfelt, gjerne sent en lørdag kveld, hvor folk tror de kan skrive hva de vil. Men ytringsfrihet gir oss ingen rett til å ytre oss hatefullt, usaklig og ufint. Spesielt ikke når man har valgt å engasjere seg i politikken. Faktisk er det enda viktigere da, at man holder seg i skinnet og er et eksempel til etterfølgelse for andre.

De fleste gjør hva de kan for å lære ungene sine respekt for andre mennesker. Hvordan forklarer man barn, hvorfor voksne som kunne vært både foreldrene og besteforeldrene deres og mer til, oppfører seg mildt sagt lite pent mot andre? Det er jo umulig det.

Hele innlegget til SV, oste av et hat og en misunnelse, jeg kun har sett i harde diskusjoner på nettet, og da helst blant ganske ytterliggående folk.

Det brukes ord som griskhet og eiersyke, småkonger, leiesoldater, føydalherrer og banemenn, i en slik ordlyd at det er til å bli skremt av. Sånn skaper man enda større splittelse, selv om dere gjør alt dere kan for å legge all skyld for striden på motparten.

Tenker dere ikke på hvilke konsekvenser dette får? Ikke bare for de det går utover, men også for de som følger dere blindt og tror på alt dere sier. Og ikke minst for lokalsamfunnet.

Bedre blir det ikke av å ha egne Facebookgrupper, hvor kun ett syn kommer fram. Ekkokamre kalles det, og de er svært dårlig egnet til å løse noe som helst, men de er suverene til å skape ufred og de kan være farlige.

Oppdal har jo nedprioritert å ansette kommunepsykolog, fordi økonomien er så dårlig, men behovet for slike tjenester minker vel ikke akkurat, når klimaet er som det er. Og bedre blir det ikke av at politikere henger ut folk på denne måten heller.

Skiløypa har skapt en krig som neppe går over med det første, men dalen ligger der og er akkurat like fin som før. Andre steder ødelegges naturen med massiv vindkraftutbygging eller veibygging, eller hele landsbyer og byer må fraflyttes fordi store arealer skal legges under vann. Det finnes mange ting som skjer i Norge og verden, som er mange ganger verre enn at en bilvei skal brukes til å kjøre bil på. Hvordan tror dere det er å bo ved den nye kampflybasen på Ørlandet, eller ved en vindmøllepark? Få en 4-felts motorvei tvers gjennom huset ditt eller gården din, som snur opp ned på alt du har kjært?

Nå er det på tide at man innser at slaget er tapt, og at eiendomsretten fortsatt står sterkt i Norge. Dessverre virker det som om SV og en god del andre, anser naturen som et felleseie. Det er den imidlertid ikke, men allmennheten har lov til å ferdes der i henhold til Allemannsretten. Denne retten til fri ferdsel i utmark på andre eiendom sommerstid, og også på innmark på snødekt jord, er et privilegium som få andre land har. Beklageligvis så ser det ut til at litt for mange tøyer rettighetene, og en del påberoper seg nærmest eierskap til andres eiendom, slik man ser det i Oppdal. Ikke rart at grunneiere kjemper i mot da. Jeg vil rette en stor takk til de som har stått i krigen, og kjempet for rettighetene sine og til grunneiere i hele landet.