Vil tillate vindkraftutbygging i Rennebu

Men sier blankt nei til å sette opp vindmøller i de fjellområdene NVE-rapporten peker på.

Eli Krogstad topper Rennebu Venstre sin liste foran høstens kommunevalg.  Foto: Arkiv

Meninger

Skrevet av Rennebu Venstre, ved Eli Krogstad

I Rennebu kommune har vi vært stor på fornybar energiproduksjon. Vannkraftutbygginga på 80-tallet var et stort inngrep i kommunen vår, med store områder neddemt til vannmagasiner og mye natur, der særlig beiteområder ble borte. Det var stor motstand mot dette inngrepet den gang, men det er vel få i dag som mener dette var et feilslått valg i sin tid.

Rennebu kommune har hatt store inntekter årlig fra konsesjonskraft, på det meste 17 millioner kroner i 2011, så gode inntekter og levering av fornybar energi til storsamfunnet, ble et resultat av denne storstilte utbyggingen.

For Rennebu Venstre, som heier på fornybar energi, er det avgjørende om det er nødvendig å bygge ut mer vindkraft på land. Her er eksperter uenige og det er nødvendig at vi får mer kunnskap om dette.

Greier det seg med oppgradering av vannkraftanlegga vår?

Skal vindkraftsatsinga foregå til havs?

Rennebu Venstre vil ikke ha vindmøller i fjellet men sier samtidig at Rennebu også må ta sin del om det må bygges mer vindkraft på land.  Foto: Arkiv

 

Hvis det viser seg at det må bygges ut mer vindkraft på land, så mener Rennebu Venstre at vi må ta vår del og faktisk vurdere utbygging også i vår kommune.

Vi skal IKKE ha vindmøller i fjellområdene som NVE-rapporten har utpekt som egna områder. Disse flotte fjellområdene skal vi bevare mest mulig urørt også i framover i tid.

Rennebu Venstre mener imidlertid at det kan, om området egner seg, bygges vindmøller nær infrastruktur som finnes. Derfor mener vi at det langs traseen til den nye E6, kan bygges vindmøller uten så store naturinngrep og infrastrukturen blir liggende langs traseen. Kanskje vil det gi ytterligere skilling i kommunekassa på grunn av utbygging av fornybar energi? Det er vel ikke så dumt?