Det er ikke aktuelt med vindkraftutbygging i Rennebu

Rennebu har allerede brukt mye av naturen til vannkraft.

Listetopp for Rennebu KrF, Per Arild Torsen, forteller at partiet står samlet i uttalelsen om vindkraftutbygging i Rennebu.  Foto: Arkiv

Meninger

Skrevet av Per Arild Torsen , listetopp for Rennebu KrF:

Svar på brevet fra Karl Olav Mærk:

Norge trenger ny fornybar energi, og kravet fra storsamfunnet samt klimautviklingen som vi ser i dag må inn i endring. Vi er nok nødt til å tenke nytt for å berge kloden.

NVE-rapporten sier hvor det er gode forhold for vindkraft i Midt-Norge. Der er Rennebu utpekt til å ha gode forutsetninger. Det er dermed ikke sagt at det skal bygges ut vindkraft i Rennebu.

De utpekte områdene er ikke aktuelle for utbygging. Rennebu har mye fin og uberørt natur. Vi har store områder som er vernet og har reindrift som ei viktig primærnæring.

Samtidig har vi brukt mye natur til fornybar energi i kommunen vår.

Vi har mye utbygd vannkraft og er en kraftkommune. Vi ser derfor ikke nødvendigheten i dag av å ta i bruk mer av naturen for vindkraftutbygging.