Wilhelm Naess studerer forsiden av Trondheims-Pressens utgave fra 9. mai 1945, dagen etter frigjøringen av Norge. Foto: Per Roar Bekken

Da huset skulle rives dukket denne unike avisutgaven opp på mørkeloftet

Håndverkerne skulle rydde ut av huset fra 50-tallet før det skulle rives. På mørkeloftet hadde noen gjemt en bunke aviser fra de viktigste dagene i Norges historie.