Keramikerens spede start: – Jeg brukte mye tid på Youtube, på å kløne meg frem