I Oppdal var det stiftet et spellmannslag som hadde fått navnet Oppdal spellmannslag, fortalte Adresseavisen 13. juli 1961.

Dette var den formelle stiftelsen av spellmannslaget, og det var nå det ble innmeldt i Landslaget for Spelemenn, skriver Tore Fagerhaug i boken «Femti år med spell og dans», med undertittelen «Oppdal spell- og dansarlag 1959-2009».

Som undertittelen på boken røper, hadde det imidlertid startet alt i 1959.

Ikke overraskende var det Olav Ivar Rise som tok initiativet til etableringen av Oppdal spellmannslag. Han fikk med seg Sigurd Aalmen og folldølen Melvin Tronsgård.

Senere ble de flere.

Olav I. Rise forteller i boken at det først og fremst var én tanke som drev ham. De måtte ta vare på den gamle folkemusikktradisjonen som det fortsatt var litt av i bygda, men som sto i fare for å bli glemt.

Det skulle imidlertid ta tid før denne ambisjonen ble innfridd. Til å begynne med spilte spellmannslaget et merkelig sammensurium av slåtter i mange ulike tradisjoner, som for eksempel tradisjoner fra Røros og Nord-Østerdalen, Folldal, Sunndal og Skjåk, forteller Fagerhaug.

Det var de enkelte medlemmene av Oppdal spellmannslag som farget repertoaret.

Etter hvert fikk imidlertid Olav Rise gehør for at laget måtte bruke «sjølsvårt», de måtte slippe til den lokale tradisjonsmusikken.

Det store vendepunktet kom med Landskappleiken 1974, som ble arrangert i Oppdal. Her ble bare stoff fra lokale kilder brukt, opplyser Fagerhaug.

I dag er lokal slåttetradisjon enerådende i Oppdal spell- og dansarlag, som spellmannslaget heter nå.