Jon er en av to pipemakere i Norge. I dag kan han feire.

foto