Prestens farvel: – Jeg slutter ikke fordi jeg har veldig lyst til det