Elevene importerte 50 kilo bruktklær. – Det er helt klart i tida å skille seg litt ut!