Bygdeutviklingsprisen (BU) i Sør-Trøndelag går i år til Grindal Ysteri. Det er Innovasjon Norge som står bak tildelingen. Vinneren får et diplom og 50.000 kroner, og blir i tillegg kandidat til den nasjonale BU-prisen.

Juryen som har bestått av leder Lars M Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag, landbruksdirektør Tore Bjørkli og direktør Vigdis Harsvik for Innovasjon Norge Trøndelag, skriver følgende om vinneren:

«Grindal Ysteri AS har eiere med solid erfaring og både praktisk og teoretisk kunnskap om landbruk, næringsmiddelfag og ysting. Vinneren bygger på verdier og tradisjoner fra norsk seterdrift, men har også blitt inspirert av ystetradisjoner fra andre himmelstrøk.

De smaksrike ostene bidrar til et større mangfold av lokal mat av høy kvalitet og er blitt ettertraktet blant ostekjennere over hele landet. Det er positivt at etableringen skjer i Rennebu, en svært landbruksavhengig kommune.

Vinneren viser at med kunnskap, motivasjon og arbeidsinnsats kan også mindre landbrukseiendommer gi grunnlag for rekruttering, sysselsetting og inntekter for flere familier. Vinnerne representerer det fremtidsrettede og bærekraftige landbruket Norge trenger mer av.»