Statssekretær Terje Halleland ved Landbruks- og matdepartementet innledet forrige uke den andre utgaven av Fjellandbrukskonferansen på Skifer Hotel i Oppdal.

Halleland var stedfortreder for statsråd Jon Georg Dale, og snakket om fjellandbrukets betydning for nasjonal landbrukspolitikk.

– Norsk landbruk er mangfoldig. Vi må legge til rette for landbruk over hele landet. Vi produserer verdens beste mat, sa statssekretæren fra talerstolen.

– Samarbeid er nøkkelen til suksess

Statssekretæren presiserte flere ganger at regjeringen har som mål å øke matproduksjonen i landet.

– Vi må effektivisere matproduksjonen i landet. Norge er et land med stadig økende befolkning, faktisk med høyere vekstrate enn flere andre land. Vi må derfor ha en matproduksjon som holder tritt med befolkningsveksten, sa han, og la til at regjeringen jobber med å styrke rekrutteringen og heve kompetansen innen landbruket.

Halleland ga også ros til de landbruksbaserte næringene, som han mener viser evnen til å etablere gode nettverk.

– Samarbeid er en viktig nøkkel til suksess, både for hver enkelt bedrift og mellom regionene, skrøt han.