På linje ble selv små skoleelever vanskelige å takle for store vikinger. Foto: Morgan Frelsøy

Krigerskole: Her går elevene til angrep på vikingen med sverd

Det ble en spennende skoledag for elevene som her går fryktløst til angrep på en viking.