Torsdag 6.10.1966

Totalskadd

Einar Grøseths kafeteria ble totalskadd ved brann og 11 mennesker ble husville. Tor Kr. Eides gullsmedforretning ble også ødelagt, men han fikk reddet varebeholdningen.

Torsdag 6.10.1938

Framhaldsskulen

Det vert i vinter ein 12 vekers framhaldsskule for Sunndal. Skulestaden vert Øra. Lærar skal tilsetjast i midten av denne månad og skulen tek til 14. eller 15. november, sjå lysinga. Dei som tenkjer å gå framhaldsskulen i vinter, kan melda seg til underteikna innan 25. oktober. Dersom ikkje nok elevar melder seg, kan skulen verta lagt til ein annan krins eller heilt sløyfast. Når framhaldsskulen er slutt, vert det eit 6 vekers handarbeidskurs for jenter som skal læra sying av dei mest vanlege bruksplagg. Kurset vert her på Øra, og Sunndal husmorlag skal styra det. Som lærarinne er godkjent Dagmar Ditlefsen. A. Ø. Frøysadal.

Torsdag 2.10.1941

Slutt på sogneinndelingen i Kvikne

Ordføreren i Kvikne vedtok i herredstinget lørdag at delingen i to sogn – Kvikne og Innset – skal ophøre i den utstrekning det er lovlig etter de gjeldende bestemmelser og at herredet slåes sammen til en økonomisk helhet. Innset blir dog fremdeles eget sogn i kirkelig henseende.

Torsdag 2.10.1952

Sauen vart berga

Ein jeger kom ein dag ned frå fjellet og gjekk forbi husa til avdøde Ola Kåsen. Han fekk da sjå ein sau som hadde hengt seg fast i «døssareipet» som ungane hadde hengt opp i ein hegg utanfor veggen. Sauen som høyrde til Ola O. Viken, var nokså medteken, og mannen måtte skjera av reipet for å få han ned att. Sauen kom seg snart til att, men hadde han ikkje fått hjelp, så hadde han ikkje levd lenge. Å.

Torsdag 6.10.1938

Litt amerikansk

En statistikk for New York viser at det finner usedvanlig mange barne-ekteskaper sted i Amerika. Det kommer især av at i de fleste stater, og det gjelder da særlig i de sydlige stater, kan alle mindreårige gifte sig bare de har tillatelse fra sine formyndere. Det finner i Amerika ofte giftermål sted mellem 14-årige «menn» og 12-årige «kvinner». Også i de stater hvor lovgivningen er strengere, kan domstolene ved en særlig beslutning omgå loven.

Torsdag 6.10.1966

Stor dona på Lønset

Samfunnshustanken skal nå realiseres på Lønset. Folk møter mann av huse og både arbeidslysten og innsatsviljen er til stede. Lørdag møtte 23 vante skogskarer med 3 hester 7 traktorer og 9 motorsager. Det ble kjørt fram 50-60 kbm tømmer, en arbeidsinnsats til en verdi av omkring 1500 kroner. Dessuten ble småskog ryddet og forskjellige arbeider utført. Tømmeret var innkjøpt for bl. a. overskottet av isfisket. Så her blir det økonomiske verdier til samfunnshuset. Neste lørdag blir det ny dona.

Torsdag 2.10.1952

Innbrytere på Riksteaterforestilling

Bygdeturnéen 1952 fra Riksteatret med forestillingen «Ut over dørstokken» er blitt overmåte populær der den farer. Toppen av interesse ble nådd på Melhus. Da salen var blitt så stappfull at vaktene måtte stenge dørene, sto en flokk på tredve ungdommer utenfor. Men inn ville de, og dermed fant de seg en bakdør og brøt seg simpelthen inn i salen. Det vitner ikke meget om at den stadig omtalte teaterkrise egentlig har rammet Riksteatret.

Fredag 4.10.1935

Hjortejægerne

begynner å bli ivrige nu. En mann i Kvenvær skjøt forleden sin egen hest.

Torsdag 5.10.1950

Tingvoll Ullvarefabrikk

som har kjøpt Grøseths fabrikkbygning ved Oppdal stasjon, vil begynne å montere inn sine maskiner med det første. Grøseth holder på å ta bort de siste maskiner han har stående i husene. Ullvarefabrikken vil bli den største bedrift i Oppdal sentrum.

Fredag 9.10.1992

Støtter amerikansk urbefolkning: Postkortaksjon

Amnesty International sin postkortaksjon starter lørdag. – Vi ønsker å få med oss oppdalingene i et løft for urbefolkningene på det amerikanske kontinent, sier Kristin Kjørsvik, gruppemedlem i Amnesty International i Oppdal. Folk oppfordres til å sende ferdig skrevne postkort til presidentene, der de blir bedt om å stoppe brudd på menneskerettighetene i sine land.

Torsdag 2.10.1952

Små saker

En vittig storbonde i Lier holdt en tale for et ungt brudepar, som han hadde kjent fra begges barndom, og sluttet med følgende: - Til slutt vil jeg henstille til dere begge å inngå samme avtale som min hustru og jeg gjorde på vår bryllupsdag. Vi ble nemlig enige om, at hun skulle ha det avgjørende ord i alle små saker, mens jeg skulle ha det i alle store. Nå har vi vært gift i 32 år, og hittil har det bare vært små saker!

Torsdag 6.10.1938

Hest i baksetet

At hester kjøres på lastebiler er ikke av nyeste dato, og til hestemartnan her er det iår kommet hester helt fra Sjøholt på denne måten. Siste nytt er imidlertid hestetransport i passasjerbiler, idet en syv-seter kom ned Romsdalsveien i formiddag med en hest «sittende» i baksetet, skriver «Aandalsnes Avis.»