På sporet etter gamle kirkebygg med georadar

foto