– Vi er godt fornøyd med innholdet i årets utgave. Det er stor variasjon med historier både fra gammel og nyere tid, sier leder i redaksjonskomiteen i Bøgda vår, Ivar Horvli, til Radio E6.

Den 45. utgaven fra Oppdal historielag er rykende fersk fra trykkeriet og skal presenteres på historielagets høstmøte i OMM fredag kveld.

Opplaget er på 1500 eksemplarer, og selges som vanlig på dørene av lagets ivrige støttespillere, i bygdas bokhandel og noen andre, utvalgte butikker.

Tidsstkriftet bestyres nå av Horvli sammen med Ola Skarsheim og Liv Turid Storli etter at tidligere redaktør og mangeårig leder i historielaget, Kjell Haugland, gav oppdraget og en god bunke stoff-ideer videre for to år siden.

Vidt spekter av tema

Årets utgave inneholder fire biografier, to jubileumsartikler og en rekke andre artikler.

Temaene strekker seg fra fjell og flora til snø, skiturer - og en dukkedåp.

– Ja, det er en nett historie om venninnene som fikk dukkene sine døpt. Og det var presten som stod for dåpen - han var uhøytidelig nok til å påta seg oppdraget, sier Liv Turid Storli.

Hendelsen fant sted i 1954 i Storstoggo på Sæter, og er illustrert med bilder. Både vaskestellet som ble brukt til døpefont og dukka finnes den dag idag.

Storli synes det er ekstra artig å plukke frem slike historier, små anekdoter, gjerne fra den nære fortid, som viser noe av hverdagslivet.

Slikt stoff vil hun ha mer av i Bøgda vår.

– Så trenger man ikke å ha tung historisk kompetanse, eller ha stoff som går tilbake til 18- og 1900-tallet for å bidra. Det er ofte en gjenganger at folk sier at de ikke har så lett for å skrive, men vi hjelper til med formuleringene, understreker hun, og legger til at terskelen er lav for å ta kontakt med redaksjonen.

– Det er mange historier blant folk, det skjer noe nytt hver dag, så det blir aldri tomt, skyter Ola Skarsheim inn, og legger til:

– Vi tar imot både småstubber og grundigere artikler og har allerede samlet inn fem, seks historier til neste utgave.

Foto: Per Ole Aalberg

Mer vekt på bilder

I årets Bøgda vår er det blant annet en billedrik reportasje om hyttene rundt Blåhø, ført i pennen av botaniker og pensjonert OVS-lektor Harald Taagvold.

12 sider er viet reportasjen, som også gir innsikt i den unike geologien i området som danner grunnlaget for at de unike fjellplantene slår røtter nettopp her.

Botanikerhytta på nordsiden av øvre Kamtjern har, siden den stod ferdig i 1951, vært brukt av botanikere og forskere.

– Her er det mange fine bilder som Taagvold har tatt fra den rike fjellfloraen ved Blåhø, sier Horvli.

Et av Taagvolds bilder pryder heftets forside, og han kommer for øvrig på høstmøtet for å holde foredrag om sin artikkel.

– Det er flere bilder i heftet nå enn før?

– Ja, et bilde sier mer enn tusen ord. Det kan være ymse med kvaliteten, men det fins også eldre bilder med god kvaliteten. Det blir aldri for mye bilder, synes Horvli.

Spellmannslag i prestegården

Og visste du forresten at det første spellmannslaget i Oppdal ble stiftet på prestegården for 200 år siden?

Dette skriver nestor i Oppdal spellmannslag, Sverre Bjørkås om i sin artikkel.

Her var sokneprest Cornelius Thomas Rønnau sentral.

Han var kjent for å gå sine egne veier og brukte gjerne bygdas spellemenn til allsangen i kirka.

– Det er også grunnen til at vi har invitert spellmannslaget til høstmøtet, sier Ola Skarsheim.

– Samarbeider dere så godt at det blir et nytt hefte fra dere neste år?

– Vi har noen heftige diskusjoner, men blir enige til slutt, humrer Liv Turid Storli, og fortsetter:

- Så er det veldig lærerikt, jeg har fått kjennskap til mye som jeg ikke visste om bygda fra før.