15 forslag om plassering av dagsturhytte – én ville si nei