Disse blåste i gang starten. I dag er flere av dem hedersgjester på 70-årsjubileet