- Det er viktig å være en medspiller for å få med folk ut

foto