Denne ukens blomst går til helsesøstrene på helsestasjonen i Oppdal. Opdalingens lesere skryter voldsomt av tilbudet, og trekker spesielt fram tilgjengeligheten som ekstra god. Her får foreldre og barn alltid hjelp når de trenger det.

– Så fantastisk bra at folk er fornøyd med jobben vi gjør. Dette var artig, man blir nesten litt paff. Jeg tror vi alle kan være enige om at vi elsker jobben vår, sier en av helsesøstrene da de får overrakt blomsten.

I dag jobber syv helsesøstre ved helsestasjonen. Dette er Marit Fagerhaug, Helga Haugland Volden, Nina Jensen Mjøen, Reidun Wasrud, Hilde Øien Haagensen, Elinor Larsdotter Svisdal og Astrid Øverland Kjeka.

– I tillegg til oss har vi tre jordmødre, hjemmekonsulent og lege ved helsestasjonen. Sammen utgjør vi en robust tjeneste. Vi er et godt lavterskeltilbud for barn og unge, sier Jensen Mjøen.

De forteller at de hele tiden prøver å strekke seg lengst mulig for brukerne, som er mennesker i alle aldre, fra sped- og småbarn til kvinner som er gravide.

– Vi har en veldig takknemlig brukergruppe. Det er et samspill mellom dem og oss, sier Wasrud.

– Stemmer det at dere alltid er tilgjengelige for spørsmål?

– Ja, det er lett å nå oss. Selv om vi noen ganger er fullbooket, avviser vi aldri noen. Men vi må naturligvis vurdere hvilke oppdrag som haster mest, forteller Øien Haagensen.

– Hva er det småbarnsforeldre ofte lurer på?

– I forhold til sped- og småbarn er det mange som kommer med spørsmål om mat og søvn. Er det normalt å...?, sier Jensen Mjøen.

– Mange trenger å få en bekreftelse på om det de gjør er riktig og om de er gode nok foreldre, sier Øien Haagensen.

Blomsten har helsesøstrene tenkt å sette i rommet hvor de møter brukerne. På den måten kan de dele oppmerksomheten med alle de møter i arbeidshverdagen.