Skaperglede i alle aldre - Tobias (7) vant premie for legodragene sine