Malmfull baryton, kor og korps synger og spiller julen inn

foto