Flyktet til Norge etter 14 års tvungen ulønnet militærtjeneste