Gravfeltet er ett steg nærmere ferdigstilling

foto