Øyvind hjalp regissøren og sporet opp cowboyens slåtter