Juniorkorpset feiret 70 år - og innlemmet første æresmedlem på 20 år