Om noen timer åpner 9. trinns julemarked i Rennebuhallen